אלי אסקוזידו – הכנסת ספר תורה ביד בנימין

אלי אסקוזידו הכנסת ספר תורה ביד בנימין

אלי אסקוזידו רושם אותיות אחרונות בספר התורה