אלי אסקוזידו בסיור עם מבקר המדינה

אלי אסקוזידו בסיור עם מבקר המדינה

אלי אסקוזידו בסיור עם מבקר המדינה בנחל שורק