אלי אסקוזידו והמועצה בסיור בבית גוברין

מועצת נחל שורק בבית גוברין

מועצת נחל שורק בבית גוברין

סיור מועצת נחל שורק בבית גוברין