אלי אסקוזידו והמועצה בסיור

אלי אסקוזידו והמועצה בסיור

סיור מועצת נחל שורק בבית גוברין

סיור מועצת נחל שורק בבית גוברין