עתירה מנהלית בעניינים מוניציפליים

מהי העתירה המנהלית?

העתירה המנהלית הינה תובענה מיוחדת המוגשת בעניינים מנהליים בלבד, קרי בעניינים שבין הרשות לאזרח ולא בין אזרח לאזרח. בשונה מתובענה אזרחית "רגילה" אשר מנוהלת לפי תקנות סדר הדין התשמ"ד-1984, העתירה המנהלית מנוהלת על פי תקנות בתי משפט לעניינים מנהליים (סדרי דין). אלו הן תקנות מיוחדות הדומות במהותן לתקנות בית המשפט הגבוה לצדק, ותכליתן היא לנהל את ההליך המינהלי באופן מהיר ויעיל, כמתחייב מאופי המחלוקת המנהלית. עתירה מנהלית מתבררת בפני שופטים מנהליים בלבד. מדובר בשופטים מחוזיים, אשר קיבלו הכשרה ומינוי מיוחדים לדון בעתירות מנהליות.

כמו כן, העתירה המנהלית מוגשת לבתי המשפט לעניינים מנהליים בלבד. במדינת ישראל ישנם שישה בתי משפט כאלה, בערים: תל אביב, נצרת, חיפה, באר שבע, ירושלים ולוד.

מהי חשיבותה של העתירה המנהלית?

העתירה המנהלית הינה כלי עוצמתי לתיקון עוולות הנגרמות לאזרח על ידי רשויות המינהל. כלומר, כאשר החלטה של רשות מנהל, כדוגמת, עירייה, מועצה מקומית וכו', אינה כדין והיא גורמת לאזרח נזק או מקפחת את זכויותיו בכל דרך אחרת, יכול האזרח לפנות לבית המשפט המנהלי ולקבל סעד (או תרופה) מבית המשפט כדי לתקן את המצב המנהלי הבלתי תקין. בין היתר, משום כך, נקראת העתירה המנהלית גם "בג"ץ קטן" (כינוי זה ניתן לעתירה מנהלית אף לנוכח סדרי הדין שלה, הדומים כאמור לסדרי הדין שלפיהם מתבררות עתירות בבג"ץ). למרות חשיבותה של העתירה המנהלית, יש לציין, כי היא סובלת ממספר "חולשות" הנובעות מהיותה כפופה לדיני המשפט המנהלי הפרוצדורליים והמהותיים. כללים כגון, "שיהוי", "מעשה עשוי", "עתירה מוקדמת", "השתק" ועוד, מקשים על הגשה וניהול של עתירה מנהלית על ידי מי שאינם מיומנים בדינים המיוחדים החלים עליה.   

העתירה המנהלית בהקשר המוניציפלי

כבר ציינו, כי באמצעות העתירה המנהלית יכול האזרח לקבל סעדים נגד רשויות מקומיות. רשויות אלו כוללות גם עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות. בהתאם לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, בהקשר המוניציפלי ניתן להגיש עתירה מנהלית, בין היתר, בעניין החלטה של רשות מקומית או של נושא משרה או תפקיד בה (למעט החלטה הטעונה אישור של שר הפנים לפי דין). כן ניתן להגיש עתירה בענייני כשירות לכהונה ולפסולת לכהונה של ראש רשות מקומית ושל חבר מועצת רשות מקומית לפי כל דין. בנוסף חשוב לציין, בית המשפט לעניינים מנהליים הוא הערכאה המוסמכת להגשת עתירות בענייני תכנון והבניה ורישוי עסקים.

יצוין, כי הגשת עתירה מנהלית הוא עניין הדורש מומחיות וניסיון. מומלץ איפוא, בכל מקרה של צורך, להתייעץ עם עורך דין בעל ניסיון מוכח בעתירות מנהליות בעניינם מוניציפליים.