אלי אסקוזידו עם תלמידי הישיבה

אלי אסקוזידו עם תלמידי הישיבה

תלמידי ישיבה במפגש בוקר עם אלי אסקוזידו