אלי אסקוזידו רושם אותיות אחרונות בספר תורה

אלי אסקוזידו רושם אותיות אחרונות בספר תורה

הכנת ספר תורה ביד בנימין בהשתתפות אלי אסקוזידו